VIPS

Vips

 

Μέσα στα χρόνια πολλοί VIPs μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους.
Αυτό είναι ένα μικρό φωτογραφικό δείγμα της πλούσιας ιστορίας του Kolizeras…